Molengaarde

WhatsApp groep

Handleiding Whatsapp – buurtpreventie Doesburg

 

Aanleiding:

In een aantal wijken zijn door bewoners zijn initiatieven gestart om de veiligheid en de leefbaarheid in de eigen wijk te vergroten. De bewoners zijn een WhatsApp groep gestart, waarin ze  samen verdachte situaties in de wijk op een veilige manier kunnen signalen en doorgeven.

Om duidelijk te maken waarvoor zo’n WhatApp groep bedoeld is, hebben bewoners gevraagd om een aantal richtlijnen op te stellen die uitgedragen kunnen worden richting de gebruikers. De richtlijnen zijn hieronder uitgewerkt.

 

Wat is WhatsApp?

Via WhatsApp kunnen korte berichten gratis naar personen worden verstuurd. Dit kan in een gesprek met één persoon of met meerderen. De WhatsApp kent de mogelijkheid om groepen van 50 personen aan te maken. Deze personen kunnen het bericht lezen en in de groep reageren. Hierdoor is de mogelijkheid dat 250 personen een groepsgesprek voeren en over een gelijke informatie beschikken. De voordelen zijn: snelle onderlinge communicatie, kunnen toevoegen van foto of video en gratis. Het nadeel is dat de personen in de groep over elkaars telefoonnummer beschikken.

 

handleidingRichtlijnen m.b.t. de WhatsApp groep:

De minimumleeftijd van deelname aan de WhatsAppgroep is 18 jaar.

 • De deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. Hiervoor is het goed om vooraf te bespreken om welk gebied het gebied precies gaat.
 • In een Buurtswhatsapp kunnen maximaal 250 personen.
 • De whatsApp groep kent een of meerdere beheerders die bij de deelnemers bekend zijn.
 • De WhatApp groep wijst 1 contactpersoon aan, die als contactpersoon fungeert voor de gemeente (dit kan de beheerder zijn, maar dit kan ook een ander persoon zijn).
 • De deelnemers van de WhatsAppgroep gebruiken deze berichtenservice alleen voor verdachte situaties. Hiermee wordt voorkomen dat buurtbewoners elkaar overspoelen met berichtgeving over het wel en wee in de wijk.
 • Er wordt gewerkt via het SAAR-principe:
 • S = signaleer
 • A = alarmeer 112 (en meld dit aan anderen)
 • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
 • R = reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon, zoals op de WhatsApp met buurtgenoten wordt afgesproken.
 • Let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden.
 • Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

Rollen en verantwoordelijkheden:

 

De deelnemers (bewoners wijk):

De deelnemers van de WhatsAppgroep zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bovenstaande richtlijnen. Mochten de bovenstaande richtlijnen niet worden nageleefd door één van de deelnemers dan kan deze deelnemer worden verwijderd uit de groep.

 

De wijkagent:

De wijkagent participeert niet direct in de WhatsApp groep. Wel zal hij toelichting geven over wat onder ‘verdacht gedrag’ verstaan wordt. Daarnaast zal hij als aanspreekpunt fungeren voor zaken die lopen in de wijk en in gesprek gaan over het verloop van de WhatsApp groep.

 

De gemeente Doesburg:

De gemeente faciliteert het bewonersinitiatief, o.a. door hierover te communiceren en het bekijken van de mogelijkheid om borden te plaatsen aan de rand van de wijken (dat Whatsapp buurtpreventie actief is).