Molengaarde

WhatsApp groep

aedWe hebben een centrale plek gevonden in de wijk waar de AED geïnstalleerd gaat worden. Er zal met een paar weken een folder verspreid worden met de informatie hierover. Verder hebben zich 14 buurtbewoners opgegeven voor een training reanimatie met AED. Er zijn 2 trainingsdata vastgelegd met behulp van het Rode Kruis om deze buurtgenoten te trainen. Deze datums zijn 1 en 15 april. Gezamenlijk met de reeds getrainde "hulpverleners" gaan we nog even overleggen om de "Buurthulpverlening" actueel en inzetbaar te maken. Ook hier zullen wij de buurt verder in informeren.

Je kunt e.a.a. over de AED actie nog eens nalezen op: https://www.buurtaed.nl/project/buurtaed-voor-molengaarde-6983-doesburg