Molengaarde

WhatsApp groep

aed2Alweer enige tijd geleden dat het verhaal City-AED zich aandiende. Bij deze een update van de stand van zaken. Omdat mijn eerste insteek is de gemeente de kosten te laten dekken, heb ik geinformeerd naar het totaalplaatje mbt de kosten van dit aparaat. Het antwoord heeft even op zich laten wachten, maar ligt er nu. Kort door de bocht is er een bedrag nodig van € 3.895,= voor de eerste 5 jaar. Ik ga onze contactpersonen bij de gemeente het voorstel doen om de kosten voor rekening van de gemeente te nemen en houd jullie daar verder van op de hoogte.

Er zijn ook andere mogelijkheden om een AED gefinancierd te krijgen als bv. crowdfunding e.d., maar daar gaat te veel tijd in zitten voor mij. Mocht de gemeente negatief op het voorstel reageren, dan kan het natuurlijk zijn dat er iemand onder jullie zich geroepen voelt om de andere mogelijkheden te onderzoeken. Maar goed zover zijn we nog niet.... Voor de volledigheid en ter informatie voor wie het leuk vind, zet ik hier de laatste mailwisseling met City-AED neer.


Beste Marcel,

Allereerst mijn excuses voor de late beantwoording van je email.

Wat goed om te lezen dat een AED onderdeel is van jullie plan. Als het kan werk ik daar graag aan mee!

Na overleg met diverse bewonersgroepen  wordt City AED geplaatst inclusief onderhoud zodat de bewoners er zelf niets meer aan hoeven te doen. Voordeel daarvan is dat zij daarover onderling geen taakverdeling meer voor hoeven te maken of (onderhouds)kosten achteraf nog moeten zien te verrekenen.

 

Je vroeg naar de kosten dus daar ga ik graag verder op in.

De City AED bestaat uit een nieuwste generatie  Zoll AED3 defibrillator en een Rotaid buitenkast met Alarm, verwarming en Led verlichting.  Voor deze configuratie is gekozen vanwege de gebruiksvriendelijkheid,  duurzaamheid  en betrouwbaarheid dat zich weer laat vertalen in de beste overlevingskans bij inzet. Maar er is ook gekeken naar de Total  Costs of Ownership; aanschaf, onderhoudskosten en de revisiekosten na inzet.

Om het budget per City AED in te zamelen maken wij gebruik van Crowdfunding. Bewoners, fondsen, sponsors en gemeenten kunnen op die wijze   veilig doneren aan een City AED in hun buurt. In Blaricummermeent is al  een dergelijke crowdfunding actie  aan de gang, met succes. Deze maand wordn op diverse plaatsen vergelijkbare acties opgestart, altijd in samenwerking met een lokale bewonersgroep. Kijk maar eens  op https://www.voorjebuurt.nl/aed-blaricummermeent.

Het benodigde budget is €3895,- . Dat is genoeg om de City AED te plaatsen en 5 jaren lang volledig te onderhouden, te verzekeren tegen diefstal en vandalisme en de kosten na inzet te dekken. In dit budget zitten ook kosten voor de crowdfunding, voor buurtflyers, voor kleine geschenkjes aan de donateurs ( waardoor donateurs bereid zijn hogere bedragen te doneren). Mocht er een overschot zijn ( omdat wij bijvoorbeeld minder  kosten hoeven te maken aan buurtflyers etc) dan wordt dit overschot gebruikt voor de volgende City AED in jullie woonplaats.

Qua kosten zijn  alleen nog de elektriciteitskosten. De buitenkast beschermd de AED ook tegen koude,  daarom zit er zit een verwarmingsmatje met thermostaat in. Op dei manier wordt de AED op minimaal 5 graden gehouden om een goede functie te garanderen. Afhankelijk van de wintertemperaturen zijn de kosten voor verwarming, alarm en Led verlichting  ongeveer 10-20 euro per jaar. De aansluiting gaat met een soort laptopadapter, 24 Volt met een 230 Volt stekker, eenvoudig en veilig.

Als jullie buurt een City AED wilt, dan organiseren wij dat graag voor jullie. Dan stellen we een crowdfunding campagne op, drukken buurtflyers en  zoeken fondsen en sponsors. Ook nemen wij contact op met de gemeente om een bijdrage te vragen.  Van groot belang is dat jullie als buurt ook bijdragen. Een crowdfunding actie gaat daarom altijd in nauwe samenwerking met de buurt. Onze ervaring is dat gemeenten niet meer bereid zijn om alle kosten op zicht  te nemen, zij verlangen van bewoners ook een bijdrage. Dat zelfde geldt ook voor fondsen en sponsors. De City AED is echt een gemeenschappelijk initiatief, samen zorgen wij ervoor dat hij er komt en de buurt hartveilig maakt.

Ik hoop je vraag naar behoren te hebben beantwoord. Voor vragen of opmerkingen bel gerust. Dat gaat sneller.

 

Met vriendelijke groet,

City AED

 

Marcel Mattijssen

Initiatiefnemer en bestuurder

cityaed

City AED is een initiatief  van Stichting AED Platform Nederland

Het belang van  City AED in 60 seconden: Klik hier

www.city-aed.nl

 

Prof. Oudemansstraat 8

2628 KD  Delft

K.v.K. 66448077